BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Gönder
Kongremize kabul edilecek Sözlü Sunum ve Vaka Çalışma Özetleri Kongre Kitapçığında yayınlanacaktır.

Özetler için Yönergeler

Organizasyon ve Bilim Kurulu, Pelvik Ağrı Yönetimi ve Rehabilitasyonunda Multidisipliner Yaklaşımlar: Bütünsel Yaklaşım kongresine katılımcıları sözlü sunum için özet göndermeye davet etmektedir. Bir bildirinin kabul veya reddine kör hakem süreci tamamlandıktan sonra karar verilecektir. Kongrenin yüksek kalitesini sağlamak için, bilimsel komite daha önce başka bir toplantıda sunulmamış orijinal bilimsel çalışmalarla ilgili özetlerin sunulmasını teşvik etmektedir. Bildiri özetleri sadece info@pelvikagri2023.org e-posta üzerinden mail olarak gönderilebilir.

  1. Bildiri özetlerinin son teslim tarihi 27/09/2023'dur.
  2. Bildiri özeti sunumu kabul edilen bir yazar, sunum yapan yazar olarak kongreye kayıt yaptırmalıdır.
  3. Bir yazar en fazla 2 bildirinin sunucusu olabilir.
  4. Bildiri özetleri İngilizce-Türkçe olarak çevrimiçi gönderilmelidir.
  5. Bildiri özetleri 300 kelime ve 3000 karakter olmalıdır.
  6. Özetin alt başlıkları "Amaçlar", "Gereç ve Yöntemler", "Bulgular", "Sonuç" ve "Anahtar Kelimeler" şeklinde olmalıdır. Özetlerde 2-4 anahtar kelimeye yer verilmelidir.
  7. ​Bildirilerin kabul edildiğine dair bildirim 29 Eylül 2023 tarihine kadar e-posta ile yapılacaktır.