Vaka Çalışması Gönderimi

Vaka Çalışması Gönder
Kongremize kabul edilecek Sözlü Sunum ve Vaka Çalışma Özetleri Kongre Kitapçığında yayınlanacaktır.

Organizasyon ve Bilim Kurulu, Pelvik Ağrı Yönetimi ve Rehabilitasyonunda Multidisipliner Yaklaşımlar: Bütünsel Yaklaşım kongresine katılımcıları vaka raporu da göndermeye davet etmektedir. Vaka raporlarının kabul veya reddine hakem değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra karar verilecektir. Vaka sunumu özetleri sadece info@pelvikagri2023.org e-posta üzerinden mail olarak gönderilebilir.

Pelvik Ağrısı Olan Hastalarda Vaka Raporu Hazırlama Rehberi

 1. Hasta ve Problemini Tanımlama: Tanı, hasta öyküsü, semptomlar ve şikayetler, tedavi geçmişi, ilaç kullanımı, demogrofik profil (yaş, BMI vb), sosyal durum, medeni durum, eğitim düzeyi gibi temel bilgiler vaka tanımı içeriğinde sunulmalıdır.
 2. Pelvik Ağrı ve Yaşam Kalitesi İlişkisinin Açıklanması: Pelvik ağrının hastanın yaşam kalitesi üzerindeki önemli etkisini ve semptomların gelişiminde psikolojik ve sosyal faktörlerin önemi vurgulanmalıdır.
 3. Tanı, Değerlendirme ve Tedavi Stratejisi
  • Kullanılan tıbbi görüntüleme (MRI, ultrason) veya diğer tanısal yöntemler belirtilmelidir.
  • Tanı sürecinde hangi testlerin yapıldığı ve nasıl bir tanıya ulaşıldığı anlatılmalıdır.
  • Değerlendirme sonuçları (hasta öyküsü, şikayetler, semptomatik bulgular, geçmiş tedaviler vb.) sunulmalıdır.
  • Tedavi planında (terapi programının tanımlanması, yönetim yaklaşımları,takip süreci) hangi yöntemlerin kullanıldığı açıklanmalıdır.
 4. Bulgular: Hastanın tedaviye nasıl yanıt verdiği ve semptomların iyileşip iyileşmediği ve hastalar tarafından verilen geri bildirimler açıklanmalıdır. Tedavi sonrası yapılan tıbbi testler veya değerlendirmeler (fiziksel durum, ağrı düzeyi, fonksiyonel beceriler, günlük yaşam aktiviteleri, yaşam kalitesi) ile desteklenmelidir.
 5. Tartışma ve Sonuç: Tedavi sırasında veya sonrasındaki sınırlamalar, karşılaşılan komplikasyonlar ve bunların nasıl yönetildiği paylaşılmalıdır. Sunumun sonunda, vakanın klinik öğretilerine değinilebilir.

Vaka Sunumu Kuralları